Сүйүү Кемеси

Багыты бар, а багыттан кабарсыз,

Ship of Love
in the Philippines

Барат кеме сүйүү тартып табылгыс.

Оролушкан толкундардан тутанып,

Өмүр алга жылып турду жалынсыз.

Өмүрүң суу, калкып турган күч менен,

Өлүмүң суу, кумдан жанын издеген.

Жашооң алсыз, болсоо сүйүүң чектелүү,

Сүйүүң алсыз, сүйөмүн деп издесең.

Алсыздыктан барбай күнгө саматкан,

Адам дагы артка тарткан адаттан.

Кечип баарын кетээринде суу болуп,

Кезиктирип койдуң кимге жараткан?

Эң акыркы ирмеминде өмүрдүн,

Эңсегени пайда болуп көңүлдүн.

Сезимдерди табыштырган жүрөктөн,

Анык сүйүү-алкоосубу Теңирдин?

Оо ыйык сыр, түпкүрдөгү жөн эмес,

Багытыңан адаштырса миң элес.

Бар баркыңды баалай албас пендеңе,

Баадыланып жолугасың неге кеч?

Барат кеме бир тарапты беттеген,

Толкун жиреп таңда, күндө, кеч менен.

Жеткирүүгө ал да шашат тынымсыз,

Эки жашты максатына көздөгөн.

(Белгисиз автор)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s